Cart

CODIGO DESCRIPCION 
SVS1.25-3 (ROJO) TERMINAL HORQUILLA 0.5-1.5 mm rojo
SVS1.25-4 (ROJO) TERMINAL HORQUILLA 0.5-1.5 mm rojo
SVL1.25-4 (ROJO) TERMINAL HORQUILLA 0.5-1.5 mm rojo
SV1.25-5 (ROJO) TERMINAL HORQUILLA 0.5-1.5 mm rojo
SV1.25-6 (ROJO) TERMINAL HORQUILLA 0.5-1.5 mm rojo
SV2-3 (AZUL) TERMINAL HORQUILLA AZUL
SVS2-3.5 (AZUL) TERMINAL HORQUILLA AZUL
SVS2-4 (AZUL) TERMINAL HORQUILLA AZUL
SVS2-5 (AZUL) TERMINAL HORQUILLA AZUL
SVS2-6 (AZUL) TERMINAL HORQUILLA AZUL
SV3.5-4 (NEGRO) TERMINAL HORQUILLA 2.5-4 mm negro
SV3.5-5 (NEGRO) TERMINAL HORQUILLA 2.5-4 mm negro
SV3.5-6 (NEGRO) TERMINAL HORQUILLA 2.5-4 mm negro
SV5.5-3.5 (AMARILLO) TERMINAL HORQUILLA 4-6 mm amarillo
SV5.5-4 (AMARILLO) TERMINAL HORQUILLA 4-6 mm amarillo
SV5.5–5 (AMARILLO) TERMINAL HORQUILLA 4-6 mm amarillo
SV5.5-6 (AMARILLO) TERMINAL HORQUILLA 4-6 mm amarillo
SV5.5-8 (AMARILLO) TERMINAL HORQUILLA 4-6 mm amarillo